donderdag 2 maart 2017

Haringstand

De haringstand in de Noordzee is tussen 1989-1995 gehalveerd van 1,4 miljoen toen naar 0,7 miljoen ton. Neem aan dat vanaf 1985 de haringstand elk jaar met een gelijk percentage afneemt.
  • Vraag: bereken hoeveel ton haring er in de Noordzee rondzwom in 1992?

Hoe zou ik dat aanpakken?

\( \eqalign{ & g_6 = \frac{{nieuw}} {{oud}} = \frac{{0,7}} {{1,4}} = 0,5 \cr & g_1 = \left( {0,5} \right)^{\frac{1} {6}} \approx 0,89089... \cr & N_{1992} = 1,4 \cdot 0,89089...^3 \approx 1,0\,\,miljoen\,\,ton \cr} \)