zondag 3 april 2016

Onderwijs bestaat niet

"Empirisch onderzoek heeft geen enkele substantiële relatie aangetoond tussen wat er in de klas gebeurt, en wat studenten op korte of lange termijn leren. Het treurige feit is dat degenen die directe waarnemingen doen, vaak overtuigd zijn van het tegendeel."
bron