donderdag 4 april 2013

Nakijkmodule

De gang van zaken voor het nakijken van de docent op wiskundeleraar.nl is aanzienlijk verbeterd. Je moet het leven met ICT vooral makkelijker maken, niet moeilijker.Maar dat is nog niet bij iedereen helemaal doorgedrongen...:-)