vrijdag 14 juli 2017

Eindejaarsevaluatie 2016-2017

Hier volgt een kort verslag van het schooljaar 2016-2017:
 • Ik geef les in 4 en 5 HAVO wiskunde A en B, van alles één klas...
 • Ik heb voor 't eerst weer examenklassen. Dat betekent SE's maken, examens nakijken, 2e correctie... enz.
 • ...
 • Ik heb heel fijn samengewerkt met L., M., en H., maar helaas allemaal vertrokken.
 • Ik gebruik wiskundeleraar.nl als een presentatietool, een plek waar leerlingen samenvattingen kunnen vinden, checklist over doelen en vaardigheden, interactiviteiten, verwijzingen naar andere plekken op het internet, instructies voor de grafische rekenmachine, lesmateriaal, instructies DWO, rekentoetsen, oefeningen, actuele stand van zaken rondom examenprogramma’s en PTA’s en nog veel meer.
 • Ik ben eigenaar en moderator van WisFaq: de vraagbaak voor wiskunde en het wiskundeonderwijs voor Nederland, België en de overzeese rijksdelen.
 • Ik ben dit jaar gestart met de studie master wiskundeleraar aan de Hogeschool van Amsterdam. Op dit moment is 25,6% van de studiepunten binnen.
 • Eén van de speerpunten v.w.b. de inzet van ICT in het wiskundeonderwijs is de inzet van DWO (digitale wiskunde omgeving) . Ik heb DWO dit jaar een aantal keren met succes ingezet.
 • Ik Twitter en kom boven...:-)
 • Ik schrijf op mijn weblogs.
 • Andere scholen en leerlingen gebruiken mijn lesmateriaal. Op de tweedegraads lerarenopleiding van HvA bijvoorbeeld gebruiken ze mijn lesmateriaal over telproblemen.
 • Nieuwe docenten zijn meestal ook blij met wiskundeleraar.nl
 • Ik heb met woord en daad onze rekencoördinator bijgestaan bij de rekentoets. Wij hebben DWO ingezet.
 • Ik heb plannen om in HAVO 4 samen te werken met scheikunde en economie voor wat betreft de rekenvaardigheden.
 • Ik heb jaarplanners gemaakt voor 4 HAVO wiskunde A en B en 5 HAVO wiskunde A en B.
 • Ik ben uitgenodigd voor het 4-HAVO-team. Ik geef dan weliswaar minder wiskunde maar ik word wel coach1. Dat is ook weer 's wat anders.:-)
 • ...
 • Ik heb geprobeerd een aantal nieuwe collega's op weg te helpen. Dat is (helaas) slechts gedeeltelijk gelukt.
 • Ik ben mijn eigen Youtube-kanaal begonnen. Er staan inmiddels 21 kennisclips c.q. filmpjes op. Op dit moment heb ik 26 abonnees en 1.435 weergaven.
 • Ik heb een toets gemaakt voor de Excel-opdrachten van Getal & Ruimte voor 4 HAVO wiskunde A voor hoofdstuk 8. Ik begin er in te geloven!
 • ...
De belangstelling en waardering waren hartverwarmend...:-(


1 Ik heb maar vast de punten voor de Training KED Coach Basis bijgeschreven in het lerarenregister.