zondag 9 februari 2014

Vergelijkingen in DWO

Naar aanleiding van 4. Hogeremachtsvergelijkingen heb ik een aantal dingen veranderd.

Bij opgave 9 stond zoiets als:

q9861img1.gif

Dat kan natuurlijk wel, maar 'echt handig' is het niet. Het ging vooral om de rekenregels. De ABC-formule dat zal nu niet het probleem meer mogen zijn. Dan maar liever zoiets als:

q9861img2.gif

Naar aanleiding van 5. Gebroken vergelijkingen zou je je nog kunnen afvragen waar die rekenregels eigenlijk goed voor zijn.

q9861img3.gif

Dat kan zo wel (in dit geval) maar echt handig is het niet. Dit is volgens de rekenregels de juiste aanpak:

q9861img4.gif

Er zijn ook gevallen waarbij je er niet aan ontkomt:

q9861img5.gif

Ach ja... 't is zo leuk:-)